Loading | טעינה

פורסם תחת בלוג |

לאחרונה אני מרגישה מין צל כבד מרחף מעל לכל החלטותיי. האם מדובר בהשתקפותם העייפה של הוריי בי? או, מה שסביר יותר, שמדובר בי, פשוטי כמשמעי? עובדה שלמרות שדירת הוריי עמדה לרשותי היום, לא הצלחתי להניע את עצמי לעשות דבר מבין הדברים שתכננתי. ובכל פעם שהוריי הטובים נכנסו למרחב המחייה המשותף מצאתי סיבה טובה להיראות עסוקה. מדוע? כי אם אין לי בעיה מהותית עם רגעים של חוסר פעלתנות משווע, מדוע חשתי צורך להיראות אחרת מולם? האם זו אשמה?