Loading | טעינה

פורסם תחת בלוג |
CYMERA_20131019_231154

נציגוני ציבור יקרים שלי, האם מישהו מכם משלם על הזכות להציב שלטי פרסומת אישיים על כל מעקה, עמוד, אם-דרך, גדר, חור תחת ומרפסת של כל בניין מגורים? האם אתם משלמים אגרה כלשהי עבור הפעילות החריגה הזו שלכם? האם גם עליכם מאיימים בקנס של 5000 ש"ח על שילוט בלתי חוקי?