Loading | טעינה

פורסם תחת מילים מחפשות לחן |
Touch Stones // Photo By Mike heartwig

אפשר להשתלט על טבע ואפשר לנסות למצוא בו היגיון
אפשר לעשות ממוזיקה כסף ואפשר שלא משם מגיע הרצון

פורסם תחת בלוג |
משני צידיי הכביש, בית

אני יושבת במרפסת שלי, שותה קפה שחור, אחד סוכר, משקיפה על הרחוב מול ביתי. הרחוב שקט, מזג האוויר סוער, אני במחשבותיי היומיומיות והעולם כמנהגו נוהג. אמנם לא ציפיתי שמשהו חריג יתרחש בָּשעה הזו של הרחוב, אך משראיתי את האיש לבוש השחורין פוסע בביטחון במעלה שביל הגישה של בית השכנים ממול, גיליתי עניין. בלבי החלה להירקם לה תכנית בָּזַק להפרחת השממה בחלק הזה של העיר.