Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית,בלוג |
פרשת נשא

הפרשה מפרטת את אחד המנהגים הקשים לעיכול ביותר בתורה, העוסק באיש אשר חושד שאשתו בוגדת בו. הפסוקים מנחים את האיש לקחת את האישה אל הכהן ולקיים טקס מאגי משפיל ומכוער, במסגרתו הכוהן משקה את האישה החשודה במים עכורים, אשר השפעתם על האישה אמורים…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
צילום: סוניה גרשפט

אני לא מוכן לקבל בבית המדרש היהודי פרשנות גזענית ומפרידה של התורה, אל אף שאני מודע לכך שפרשנות כזאת תמיד הייתה. תמיד נאבקנו על כך שהפקר התורה לא יתורגם להפקרות מוסרית. המשימה הזאת היא עלינו, לא על התורה. התורה, רוחה, רק מונחת בקרן זווית, ועלינו ליטול אותה ולשאת אותה לחוף מבטחים.

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |

בבלוג הזה אנסה לתת פרשנות אישית מזווית ערכית וחברתית היוצאת מתוך תפיסתי את היהדות כשדה התרבותי שבו אני חי ופועל, ובתוכו מנסה לזכך את היסודות ההומניסטים והסוציאליים שאני מוצא במורשת עמינו