Loading | טעינה

פורסם תחת בלוג |
הכתיבה היא תענוג

מציפור שמבקשת ריפוי ועד לכתיבה שמרפאת, דרך מלחמה המורגשת איפה שהיא מורגשת. כל מה שרציתם לדעת וכל מה שניסיתם להכחיש. או משהו בסגנון.

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת חקת

גם היום קיים בעם ישראל פיתוי הנחש במלוא כוחו ועצמתו. יהודים רבים ממשיכים לעבוד ולקדש את הפסילים – את האדמה, את המדינה, את הצבא, את הכסף. כל הדברים האלה, שכמו נחש הנחושת היו אמורים להיות אמצעי בלבד…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת שלח לך

אני מקדיש השבת הזאת את הבלוג של "קרן זווית" לאחיי ושותפיי, נהגי האוטובוס של חברת "מסיעי שדרות". השבוע לקחתי חלק בהפגנה אשר קיים ועד העובדים של החברה מול משרדי ההנהלה, בדרישה להפסיק את הניצול המחפיר של העובדים ולהכיר בזכויותיהם…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת בהעלותך

השבוע עבר חג השבועות דרך השבוע של פרשת בהעלותך. אני מבקש היום להסתכל על חג השבועות דרך המשקפיים של הפרשה, ולערוך השוואה בין דמותה של רות המואבייה לדמותו של חובב בן רעואל ולהשוות את תהליך הצטרפותם של שני אלו לעם היהודי…