Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת מטות // צילום: אלון חוטר

היא מתמודדת על שינוי המציאות בכל רגע נתון ביחס לשיח והתרבות הקיימים בתקופה היסטורית נתונה, לאור הייעוד הנצחי של שינוי יסודי של סדרי העולם. יש מעט מאוד "קפיצות גדולות קדימה" במקרא…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת פנחס - juyr 6

אנחנו בימים רעים. מלחמה, מתח יום יומי ומוות רב, בעיקר מעבר לגבול הצמוד אלי, שם בעזה. לבי נמצא עם תושבי עזה, הסובלים מהפגזות צה״ל, הפגזות שמביא עליהם שלטון החמאס האכזר, אשר הופך את חיי התושבים ברצועה לגיהינום ומשבש את חיי תושבי מדינת ישראל מדרום לצפון. לא אכנס במסגרת הבלוג לניתוחים פוליטיים והצעות למנהיגים. אלו עסוקים בלצבור עוד כוח ופופולריות. בינתיים מוטלת עלינו המשימה לבער מקרבינו את כל הגזענות והקנאות.