Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית | מתוייג |
2014.12.22 פרשת מקץ

ספר בראשית משופע בחלומות, בחולמי חלומות ובראשן יוסף. אך יוסף הוא לא רק חולם, הוא גם עוסק בפתרון החלומות. במובן הזה הוא פסיכואנליטיקאי לפני זמנו, אשר מדגים לנו את האחריות הגדולה שיש לפותר החלומות…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית | מתוייג |

לפני שנתייחס אל מעשה הנקמה ותגובתו של יעקב, ראוי להתנצל בפני דינה בשם כל המסורת היהודית. דינה הופקרה בידי המסורת. ראשית ההפקרות היא בפרק הקודם, בכך שלא ניתן פירוש לשמה. מה שלא ניתן לו פירוש, הוא תמיד נתון למניפולאציות…