Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
2015.1.5 פרשת ויחי

השבוע אנו מסיימים את ספר בראשית ונפרדים מהדמויות הגדולות של בראשית, אבות ואמהות האומה הישראלית. המעבר מבראשית לשמות הוא מעבר בין משפחה לעם. המעבר הוא מיידי. בפרשה שלנו…