Loading | טעינה

פורסם תחת בלוג | מתוייג |

…מצוקתה של האישה המבוגרת והאבודה בארץ זרה הניעו אותי לפעול מהר וכהרגלי, כשאני פעולת מהר ומתוך רגש האשמה, אני מתעלמת מכל נורת אזהרה שנדלקת בראשי. כשהתקשרה בפעם השנייה אמרתי לה שטרם מצאתי פתרון וכי אני שוקלת לתת לה חדר לכמה ימים, אך ביקשתי ממנה להגיע לשדרות כדי שניפגש, בטענה (מוצדקת לחלוטין) שאיני רוצה להכניס מישהי לבית שלי לפני שאני מכירה אותה לפני כן. תגובתה הייתה חדה ככלי חֶמַר שאיש לא טרח לגמֶר: "אני לא אגיע לשדרות פעמיים! אני כבר אבוא עם כל הדברים שלי!" (מניפולציה מס' 1). בתגובה לשאלתי "ומה אם לא ארצה שתגורי אצלי" היא אמרה שהיא תשכור חדר ללילה למקרה ולא ארצה בנוכחותה…