Loading | טעינה


פורסם תחת בלוג,סודי!! לתומכים ישירים ביצירה | מתוייג |

שאלו אותי הרבה בדרך, למה אני לא הולכת לכוכב נולד או לתוכנית השנייה שעכשיו יש, ואני כבר מצפה בכיליון עניים שאולי יום אחד הם יפסיקו לשאול. אולי הם יוכלו להבין שאת הדרך שלי עשיתי אני, לטוב ולרע ועם כל המראות שנחשפו אליי במחילתה, ושבדרך שלי למדתי את כל מה שאני יודעת, כל מה שלימדתי את עצמי 'לא לדעת בהכרח' וגם למדתי כי יש לי עוד הרבה מה ללמוד.