Loading | טעינה

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
צילום: סוניה גרשפט

ביהדות, וגם באמונות אחרות, מי שמתיימר לאחוז בתורה "גולמית" ללא פרשנות אנושית, אלו אותם אנשים אשר נקראים "פונדמנטליסטים", ולא לשווא שם זה מתלווה גם לקנאות ואלימות…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת מטות // צילום: אלון חוטר

היא מתמודדת על שינוי המציאות בכל רגע נתון ביחס לשיח והתרבות הקיימים בתקופה היסטורית נתונה, לאור הייעוד הנצחי של שינוי יסודי של סדרי העולם. יש מעט מאוד "קפיצות גדולות קדימה" במקרא…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת פנחס - juyr 6

אנחנו בימים רעים. מלחמה, מתח יום יומי ומוות רב, בעיקר מעבר לגבול הצמוד אלי, שם בעזה. לבי נמצא עם תושבי עזה, הסובלים מהפגזות צה״ל, הפגזות שמביא עליהם שלטון החמאס האכזר, אשר הופך את חיי התושבים ברצועה לגיהינום ומשבש את חיי תושבי מדינת ישראל מדרום לצפון. לא אכנס במסגרת הבלוג לניתוחים פוליטיים והצעות למנהיגים. אלו עסוקים בלצבור עוד כוח ופופולריות. בינתיים מוטלת עלינו המשימה לבער מקרבינו את כל הגזענות והקנאות.

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת חקת

גם היום קיים בעם ישראל פיתוי הנחש במלוא כוחו ועצמתו. יהודים רבים ממשיכים לעבוד ולקדש את הפסילים – את האדמה, את המדינה, את הצבא, את הכסף. כל הדברים האלה, שכמו נחש הנחושת היו אמורים להיות אמצעי בלבד…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת שלח לך

אני מקדיש השבת הזאת את הבלוג של "קרן זווית" לאחיי ושותפיי, נהגי האוטובוס של חברת "מסיעי שדרות". השבוע לקחתי חלק בהפגנה אשר קיים ועד העובדים של החברה מול משרדי ההנהלה, בדרישה להפסיק את הניצול המחפיר של העובדים ולהכיר בזכויותיהם…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
פרשת בהעלותך

השבוע עבר חג השבועות דרך השבוע של פרשת בהעלותך. אני מבקש היום להסתכל על חג השבועות דרך המשקפיים של הפרשה, ולערוך השוואה בין דמותה של רות המואבייה לדמותו של חובב בן רעואל ולהשוות את תהליך הצטרפותם של שני אלו לעם היהודי…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית,בלוג |
פרשת נשא

הפרשה מפרטת את אחד המנהגים הקשים לעיכול ביותר בתורה, העוסק באיש אשר חושד שאשתו בוגדת בו. הפסוקים מנחים את האיש לקחת את האישה אל הכהן ולקיים טקס מאגי משפיל ומכוער, במסגרתו הכוהן משקה את האישה החשודה במים עכורים, אשר השפעתם על האישה אמורים…

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |
צילום: סוניה גרשפט

אני לא מוכן לקבל בבית המדרש היהודי פרשנות גזענית ומפרידה של התורה, אל אף שאני מודע לכך שפרשנות כזאת תמיד הייתה. תמיד נאבקנו על כך שהפקר התורה לא יתורגם להפקרות מוסרית. המשימה הזאת היא עלינו, לא על התורה. התורה, רוחה, רק מונחת בקרן זווית, ועלינו ליטול אותה ולשאת אותה לחוף מבטחים.

פורסם תחת אורחים,אלון חוטר - בקרן זווית |

בבלוג הזה אנסה לתת פרשנות אישית מזווית ערכית וחברתית היוצאת מתוך תפיסתי את היהדות כשדה התרבותי שבו אני חי ופועל, ובתוכו מנסה לזכך את היסודות ההומניסטים והסוציאליים שאני מוצא במורשת עמינו