Loading | טעינה

פורסם תחת מילים מחפשות לחן |

לפעמים. 30.3.15

“לפעמים קשה למצוא מרכז כדי לראות
האם הפחד הוא שמוביל אותי לרצות
או שזהו הרצון, הנולד ראשון מתוך תשוקה
הדומה שתי טיפות לאותה ילדה שמחה
זו שהייתי בדרכי להיות האישה שאני היום
הבוחרת לשוב ולהביע הבנה, פחד או חלום
המתנועעים יחד בין צליליי הגעגוע והכמיהה
משתקפים זה אל זו, כבמראה טובה.”

|
פורסם תחת מילים מחפשות לחן |
Touch Stones // Photo By Mike heartwig

אפשר להשתלט על טבע ואפשר לנסות למצוא בו היגיון
אפשר לעשות ממוזיקה כסף ואפשר שלא משם מגיע הרצון

פורסם תחת מילים מחפשות לחן |

כל יום אני שומעת לפחות פעם אחת את מר ראש הממשלה ההדור של מדינתנו מדבר ברדיו. ואם לא ברדיו, אז אני קוראת עליו בעיתון. ואם לא קוראת בעיתון אז אני רואה את העיתון שלו, זה שחבר עשיר שלו מממן כדי שהוא יוכל לנתב את דעת הקהל לטובת כל רעיון מופרך שהוא ממציא לנכון להניח עליו את דעתו הצנומה. בכל מקרה, היום שמעתי אותו אומר שוב, בפעם האלפיים ושתיים עשרה, שהוא מאמין שצריך למגר את הטרור. אני מניחה שהוא מדבר שוב על איראן, אך איני מבינה מדוע ללכת כל כך רחוק כשהטרור ממש מתחת לאף שלנו…