Loading | טעינה

פורסם תחת מילים מחפשות לחן |

רבים חוזרים שוב ושוב על כך שהמחאה הזו היא לא פוליטית, אך אני חושבת שהיא כן. פשוט לא כמו שאנחנו מכירים פוליטיקה עד כה, או במילים אחרות, יש לה פוליטיקה משלה. העניין הוא שלמדתי בדרך שכאשר מתנגדים להשערה כזו או אחרת אז זה עוזר לחזק אותה. הרי, כיצד פוליטיקה בישראל מוגדרת אצל רוב האנשים? שמאל וימין. ולפי זה, אם אני לא בעד הפעילות של חברת עמידר בעיר יפו (לדחוק ערבים לפינה ולמכור ליהודים בעיקר) אז אני שמאלנית? ואם אני בחור שלומד בישיבה ולא הולך לצבא אז אני שייכת לימין? לא יודעת.. זה נראה לי מאד נח להגדיר במילה אחת ובכך להחליט ברגע נתון אחד על אדם שהוא עוד מלא דברים שמתאימים לתוך קטגוריה כזו או אחרת. אני בכל אופן, כששואלים אותי מה אני, אני אומרת שאני תמר.