Loading | טעינה

“המוזיקה מצאה אותי הרבה לפני שאני מצאתי אותה… אולי זה אותו דבר בעצם?”

האלבומים שהוצאתי בסדר כרונולוגי

וזה, אלבום שהייתי שותפה ביוזמה ובהפקה שלו, לצד יוצרים נוספים משדרות. זהו למעשה, אלבום שיתופי של מוזיקאים ותושבים המתגוררים בשדרות ופרברייה. מידע נוסף בעמוד שלו בקישור עצמו.

האזנה מופלאה